(372) 6213 090

Tariifid al 20.08.2018

VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI 0,38 (0,22) - 35kV PINGEL

Hinnakiri kehtib  alates 20.08.2018.a. ja  on  kooskõlastatud  Konkurentsiametiga
Kooskõlastus nr. 16.05.2018 nr. 7-3/2018-063

Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega kuni 63AVõrk KM-taVõrk KM-ga
Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga - 1M

1. Edastamistasu põhihind senti/kWh   5,0186,022
2. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus 2,1122,534
3. Taastuvenergia tasu*senti/kWh 0,891,068
4. Elektriaktsiis*senti/kWh 0,450,54
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga - 2M

1. Edastamistasu päevahindsenti/kWh5,9587,15
2. Edastamistasu ööhindsenti/kWh3,5844,301
3. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus2,1122,534
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh 0,89
1,068
5. Elektriaktsiis* senti/kWh 0,450,54
Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega 63A ja enam


Võrguteenus põhitariifi ning püsitasudega - 3M

1. Edastamistasu põhihindsenti/kWh3,6964,435
2. Võrguühenduse läbilaskevõime euro/A kuus0,7940,953
3. Võrguühenduse kuutasueuro/kuus2,1122,534
4. Taastuvenergia tasu*senti/kWh 0,89
1,068
5. Elektriaktsiis*sent/kWh0,450,54
Võrguteenuse ajatariifi ning püsitasudega - 4M  
 
1. Edastamistasu päevahindsenti/kWh4,4555,346
2. Edastamistasu ööhind senti/kWh3,1013,721
3. Võrguühenduse läbilaskevõime euro/A kuus0,7940,953
4. Võrguühenduse kuutasueuro/kuus 2,1122,534
5. Taastuvenergia tasu* senti/kWh 0,89
1,068
6. Elektriaktsiis* senti/kWh 0,450,54
Hinnapaketid tarbimiskohtades 6/0.4 kV madalpingel alajaamast  
Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga - 7M  

1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasueuro/kW3,9424,73
2. Edastamistasu põhihind senti/kWh4,7485,698
3. Taastuvenergia tasu* senti/kWh 0,89
1,068
4. Elektriaktsiis*senti/kWh0,450,54
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga - 8M  

1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasueuro/kW3,9424,73
2. Edastamistasu päevahind senti/kWh 5,5066,607
3. Edastamistasu ööhind senti/kWh 3,7414,489
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh 0,89
1,068
5. Elektriaktsiis* senti/kWh 0,450,54
Hinnapaketid tarbimiskohtades 35/6 kV liinil     
Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga - 1K  
 1. Võrguühenduse kasutusvõimsus   euro/kW  3,9424,73
 2. Edastamistasu põhihind  senti/kWh 3,8084,57 
 3. Taastuvenergia tasu*  senti/kWh 0,891,068 
 4. Elektriaktsiis*  senti/kWh 0,450,54 
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga - 2K     
1. Võrguühenduse kasutusvõimsus    euro/kW 3,942 4,73
2. Edastamistasu päevahind  senti/kWh  4,054 4,865
3. Edastamistasu ööhind    senti/kWh  3,472 4,166
4. Taastuvenergia tasu*   senti/kWh  0,89 1,068
5. Elektriaktsiis*   senti/kWh  0,45 0,54
Reaktiivenergia hinnakiri      
Reaktiivenergia hinnakiri 6-35 kV      
1. Reaktiivenergia tarbimine R+    senti/kVArh  0,609   0,731
2. Reaktiivenergia võrku andmine R-    senti/kVArh 1,05  1,26
Reaktiivenergia hinnakiri alla 6 kV     
1. Reaktiivenergia tarbimine R+  senti/kVArh0,83  0,996
2. Reaktiivenergia võrku andmine R-  senti/kVArh1,239 1,487 

* Vabariigi Valitsuse poolt reguleeritav ühiku hind.